Nav Wate Zayend Ecibandin سەردان
Zagros EN:largest mountain range in Kurdistan
DE:Gebirge in Kurdistan
TR:Zagros dağ zinciri
KU:navê zîncîreçiyayê
Xort
(38 Oy)
3082
Zal EN:chief, president
DE:Chef, Präsident
TR:egemen, başkan, reis, büyük önder
KU:ferweran, serwer, zoran
Xort
(17 Oy)
2921
Zana EN:scholar, wise
DE:Gelehrte, Weiser
TR:bilgili, alim
KU:zanyar, ferzan
Xort
(43 Oy)
2811
Zanyar EN:scholar, wise
DE:Gelehrte, Weiser
TR:bilgili, alim
KU:zana, ferzan
Xort
(23 Oy)
3689
Zar EN:dialect
DE:Dialekt, Mundart
TR:lisan, ağız, şive
KU:ziman, zon, ziwan, devok, zarava
Xort
(15 Oy)
2896
Zarg EN:mountain peak
DE:Bergspitze
TR:doruk
KU:sertar, lûtke
Xort
(11 Oy)
2874
Zargo EN:mountain peak
DE:Bergspitze
TR:doruk, zirve
KU:gopîtk, lûtke
Xort
(19 Oy)
2816
Zava EN:groom
DE:Bräutigam
TR:damat
KU:zaba
Xort
(12 Oy)
2845
Zaza EN:speaker of the Zazaki-Dialect
DE:Sprecher des Zazaki-Dialektes
TR:Zazaca, kırmanci lehçesini konuşan
KU:kirmanc, dimili
Xort
(24 Oy)
7317
Zelal EN:clear, limpid
DE:kristallklar, klar, rein
TR:saydam, berrak, duru, arı
KU:paqij, xas, ronak
Keç
(79 Oy)
6029
Zêrav EN:gold water, gilt
DE:Goldwasser, Flittergold
TR:altın suyu, yaldız
KU:avzêr
Keç
(26 Oy)
2549
Zêrda EN:gold endowed(by God)
DE:Gold geschenkt (Gott)
TR:(Tanrıya ithafen) altın verdi
KU:(Xweda) Zêr diyarîkir
Keç
(45 Oy)
2891
Zêrgul EN:golden rose
DE:goldene Rose
TR:altın gül
KU:gula zêr
Keç
(27 Oy)
2626
Zerya EN:sea
DE:Meer
TR:deniz
KU:behr, derya
Keç
(95 Oy)
3527
Zinar EN:rock
DE:Felsen
TR:kaya, kayalık
KU:navê kevirên bilind, hevgirtinên kevir e
Xort
(41 Oy)
3000
Zîrek EN:intelligent, smart, alert
DE:intelligent, schlau
TR:akıllı, uyanık, açıkgöz
KU:jîrik, hişyar
Xort
(25 Oy)
3104
Ziryan EN:borealis
DE:Nordwind
TR:poyraz, Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr
KU:bayê ku ji bakûrê rojhilat tê
Xort
(21 Oy)
3001
Zîver EN:fancy
DE:Vignette, Zier
TR:süs
KU:zewêr, xeml
Xort
(21 Oy)
5449
Zoran EN:chief, president
DE:Chef, Präsident
TR:egemen, başkan, reis, büyük önder
KU:ferweran, zal, serwer
Xort
(38 Oy)
3051
Zorav EN:torrent
DE:Wildbach
TR:bol, gür akan su
KU:şêlav
Xort
(21 Oy)
2983