Nav Wate Zayend Ecibandin سەردان
Adan EN:Abundance
DE:Fülle
TR:Bereket
KU:deramet
Keç
(497 Oy)
6154
Aheng EN:harmony
DE:Harmonie
TR:Harmoni, ahenk
KU:lihevhatî
Keç
(270 Oy)
4222
Ajda EN:Sprout
DE:Spross
TR:Filiz
KU:Fidan
Keç
(222 Oy)
4414
Ala EN:flag
DE:Fahne
TR:Bayrak
KU:peşeng
Keç
(145 Oy)
4051
Alal EN:red rose
DE:rote Rose
TR:Kırmızı gül
KU:Guleke sor
Keç
(136 Oy)
4242
Arîn EN:from fire, like a fire
DE:die aus Feuer geborene, Feuerchen, wie ein Feuer
TR:ateşten olan, ateşcik, ateş gibi
KU:ji agir, wek agirek
Keç
(334 Oy)
30046
Ariya EN:Aryan, from fire
DE:Arier, die aus Feuer geborene
TR:Arya ırkından, ateşten gelen
KU:Ji nesla arî, ji agir
Keç
(154 Oy)
7212
Arjîn EN:Fire of life
DE:Lebensfeuer
TR:Hayat ateşi
KU:jiyana ji agir
Keç
(167 Oy)
4421
Asmîn EN:a wildflower, sky
DE:eine wilde Blume, der Himmel
TR:Bir dağ çiçeği, gökyüzü
KU:gula çiya, asîman
Keç
(137 Oy)
3775
Astêr EN:star
DE:Stern
TR:Yıldız
KU:Stêrk
Keç
(64 Oy)
3100
Astêre EN:star
DE:Stern
TR:Yıldız
KU:Stêrk
Keç
(37 Oy)
2896
Astore EN:star
DE:Stern
TR:Yıldız
KU:Stêrk
Keç
(49 Oy)
2994
Avesta EN:the holy book of Zoroastrianism
DE:das heilige Buch des Zoroastrismus
TR:Zerdüştlüğün kutsal kitabı
KU:Pirtûka pîroz a Zerdeşt
Keç
(79 Oy)
5031
Avzem EN:spring; grass
DE:Quelle; Gras 
TR:kaynak, pınar; bir bitki  
KU:cihê avjê dizê, av jê derdikeve; giyayek
Keç
(66 Oy)
5228
Awaz EN:cry
DE:Schrei
TR:avaz, nara
KU:deng, meqam
Keç
(74 Oy)
3313
Awing EN:rose water
DE:Rosenwasser
TR:Gül suyu
KU:gulav
Keç
(49 Oy)
3006
Awira EN:interesting
DE:interessant
TR:enteresan, ilginç
KU:balkêş
Keç
(49 Oy)
3066
Azade EN:free, independent
DE:frei, unabhängig
TR:özgür, hür
KU:serbest
Keç
(48 Oy)
3107
Banê EN:elegant
DE:elegant
TR:narin, ince belli
KU:nazenîn, bejnzirav
Keç
(54 Oy)
3133
Baneşîn EN:elegant
DE:elegant
TR:narin, ince belli
KU:nazenîn, bejnzirav
Keç
(63 Oy)
3020