İsim Anlamı Cinsiyet Beğeni Tıklamalar
Adan EN:Abundance
DE:Fülle
TR:Bereket
KU:deramet
Kız
(313 Oy)
4185
Adar EN:March
DE:März
TR:Mart
KU:Meha sêyemîn
Erkek
(350 Oy)
5087
Afran EN: Created
DE: Geschaffen
TR: Yaratılan, oluşturulan
KU: Ji çêkirin û avakirinê
Erkek
(202 Oy)
3694
Aga EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Erkek
(150 Oy)
2753
Agah EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Erkek
(155 Oy)
2318
Agir EN:Flame
DE:Feuer
TR:Ateş
KU:Ar,adir
Erkek
(161 Oy)
2544
Aheng EN:harmony
DE:Harmonie
TR:Harmoni, ahenk
KU:lihevhatî
Kız
(160 Oy)
2537
Ajar EN:sprout, shoot
DE:Spross
TR:filiz
KU:fidan, ajda
Erkek
(104 Oy)
2546
Ajda EN:Sprout
DE:Spross
TR:Filiz
KU:Fidan
Kız
(122 Oy)
2621
Akam EN:result
DE:Ergebnis
TR:Sonuç, netice
KU:dawi
Erkek
(74 Oy)
2349
Ala EN:flag
DE:Fahne
TR:Bayrak
KU:peşeng
Kız
(95 Oy)
2423
Alacan EN:Life-flag
DE:Lebensfahne
TR:Can-Bayrak
KU:peşengê can
Erkek
(73 Oy)
2291
Alal EN:red rose
DE:rote Rose
TR:Kırmızı gül
KU:Guleke sor
Kız
(81 Oy)
2566
Alan EN:a kurdish tribe, a legend; echo
DE:ein kurdischer Stamm, ein Legende; Echo
TR:Bir Kürt aşireti, efsane figürü; yankı
KU:eşire Kurd, Meme Alan; dengvedan
Erkek
(76 Oy)
2441
Alaz EN:intention
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc
Erkek
(80 Oy)
3352
Amajgar EN:advisor
DE:Berater
TR:Danışman, müşavir
KU:şewirmend
Erkek
(47 Oy)
2518
Amanc EN:intention, aim 
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc, alaz
Erkek
(71 Oy)
2393
Amed EN:a kurdish city
DE:eine kurdische Stadt
TR:Diyarbakır
KU:Bajarekî Kurd
Erkek
(133 Oy)
2342
Ameda EN:prince of Diyarbakir
DE:Gebieter der Stadt Diyarbakir
TR:Diyarbakır hükümdarı
KU:hukimdara bajarê Amedê
Erkek
(85 Oy)
2520
Amraz EN:target
DE:Ziel
TR:Hedef
KU:armanc
Erkek
(96 Oy)
2643