İsim Anlamı Cinsiyet Beğeni Tıklamalar
Adan EN:Abundance
DE:Fülle
TR:Bereket
KU:deramet
Kız
(440 Oy)
5544
Adar EN:March
DE:März
TR:Mart
KU:Meha sêyemîn
Erkek
(468 Oy)
7121
Afran EN: Created
DE: Geschaffen
TR: Yaratılan, oluşturulan
KU: Ji çêkirin û avakirinê
Erkek
(282 Oy)
5384
Aga EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Erkek
(225 Oy)
3916
Agah EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Erkek
(235 Oy)
3586
Agir EN:Flame
DE:Feuer
TR:Ateş
KU:Ar,adir
Erkek
(232 Oy)
3740
Aheng EN:harmony
DE:Harmonie
TR:Harmoni, ahenk
KU:lihevhatî
Kız
(232 Oy)
3669
Ajar EN:sprout, shoot
DE:Spross
TR:filiz
KU:fidan, ajda
Erkek
(163 Oy)
3840
Ajda EN:Sprout
DE:Spross
TR:Filiz
KU:Fidan
Kız
(190 Oy)
3845
Akam EN:result
DE:Ergebnis
TR:Sonuç, netice
KU:dawi
Erkek
(104 Oy)
3466
Ala EN:flag
DE:Fahne
TR:Bayrak
KU:peşeng
Kız
(131 Oy)
3501
Alacan EN:Life-flag
DE:Lebensfahne
TR:Can-Bayrak
KU:peşengê can
Erkek
(99 Oy)
3369
Alal EN:red rose
DE:rote Rose
TR:Kırmızı gül
KU:Guleke sor
Kız
(111 Oy)
3703
Alan EN:a kurdish tribe, a legend; echo
DE:ein kurdischer Stamm, ein Legende; Echo
TR:Bir Kürt aşireti, efsane figürü; yankı
KU:eşire Kurd, Meme Alan; dengvedan
Erkek
(108 Oy)
3765
Alaz EN:intention
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc
Erkek
(109 Oy)
4944
Amajgar EN:advisor
DE:Berater
TR:Danışman, müşavir
KU:şewirmend
Erkek
(69 Oy)
3621
Amanc EN:intention, aim 
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc, alaz
Erkek
(93 Oy)
3491
Amed EN:a kurdish city
DE:eine kurdische Stadt
TR:Diyarbakır
KU:Bajarekî Kurd
Erkek
(182 Oy)
3541
Ameda EN:prince of Diyarbakir
DE:Gebieter der Stadt Diyarbakir
TR:Diyarbakır hükümdarı
KU:hukimdara bajarê Amedê
Erkek
(112 Oy)
3679
Amraz EN:target
DE:Ziel
TR:Hedef
KU:armanc
Erkek
(131 Oy)
3894